دختران تهرانی در چهارشنبه‌سوری /تصاویر

پرتال اجتماعی واکنش: مراسم چهارشنبه سوری امسال نیز مانند هر سال در  تهران و شهرستان ها برگزار شد .حضور زنان و دختران در این مراسم قابل توجه اغلب رسانه ها قرار گرفت.

 دختران تهرانی در چهارشنبه‌سوری /تصاویر

تصاویر دیدنی دختران تهرانی در چهارشنبه‌سوری

دختران تهرانی در چهارشنبه‌سوری /تصاویر دختران تهرانی در چهارشنبه‌سوری /تصاویر دختران تهرانی در چهارشنبه‌سوری /تصاویر

تصاویر دیدنی دختران تهرانی در چهارشنبه‌سوری

دختران تهرانی در چهارشنبه‌سوری /تصاویر دختران تهرانی در چهارشنبه‌سوری /تصاویر دختران تهرانی در چهارشنبه‌سوری /تصاویر

تصاویر دیدنی دختران تهرانی در چهارشنبه‌سوری

دختران تهرانی در چهارشنبه‌سوری /تصاویر