دختران فوتبالیست در ایران /تصاویر

پرتال خبری واکنش: مسابقات لیگ برتر فوتبال بانوان در اصفهان برگزار شد.این در حالیست که بانوان از کمترین توجه در ورزش کشور سهم میبرند.متاسفانه کیفیت پایین ورزشگاه ها و زمین چمن یکی از چندین مشکل بانوان فوتبالیست در کشور است.

 

دختران فوتبالیست در ایران /تصاویر

دختران فوتبالیست در ایران

دختران فوتبالیست در ایران /تصاویر

دختران فوتبالیست در ایران

دختران فوتبالیست در ایران /تصاویر