دختر بدنساز در مصر /تصاویر

پرتال اجتماعی واکنش: عنوان اولین زن مسلمان در رشته به بدنسازی به زنی مصری بنام خلود اسام رسید.این دختر 27 سال سن دارد.عمل وی در شرایطیست که خانواده و دوستان وی از مخالفان سر سخت وی برای حضور در این رشته بوده اند.اما این دختر بخاطر علاقه خود به این رشته و دفاع شخصی بر هدفش استوار ماند.حالا این دختر مسلمان به یکی از مربیان برجسته در رشته بدنسازی تبدیل شده است.

دختر بدنساز در مصر /تصاویر

دختر بدنساز در مصر

دختر بدنساز در مصر /تصاویر

دختر بدنساز در مصر

دختر بدنساز در مصر /تصاویر

دختر بدنساز در مصر

دختر بدنساز در مصر /تصاویر

دختر بدنساز در مصر

دختر بدنساز در مصر /تصاویر

دختر بدنساز در مصر