دختر زرتشتی در ایران /عکس

پرتال اجتماعی واکنش:  مراسم سالگرد درگذشت پیامبر زرتشت با حضور جمعی از زنان و مردان زرتشتی برگزار شد.

.

دختر زرتشتی در ایران /عکس

سالگرد درگذشت پیامبر زرتشت