رقصدیدن زنان در جشنواره لباس /تصاویر

پرتال اجتماعی واکنش: جشنواره هنری پوشاک و لباس اقوام ایرانی با نمایش نمادین عروسی دیروز در کهکیلویه و بویر احمد برگزار شد.در این مراسم زنان و مردان به صورت سنتی مراسم عروسی را به نمایش گذاشتند.

.

رقصدیدن زنان در جشنواره لباس /تصاویر

جشنواره هنری پوشاک و لباس اقوام ایرانی

رقصدیدن زنان در جشنواره لباس /تصاویر

جشنواره هنری پوشاک و لباس اقوام ایرانی

رقصدیدن زنان در جشنواره لباس /تصاویر