رقص دختران در میدان شهدای رشت /تصاویر

پرتال اجتماعی واکنش: روز 12 دی ماه به مناسبت روز تئاتر در رشت جشن هایی برگزار شد.از حواشی این جشن های رقصیدن زنان با لباس های محلی در میدان شهدای این شهر بود که در شبکه های اجتماعی سروصدای زیادی را به پا کرد.

.

رقص دختران در میدان شهدای رشت /تصاویر

رقص دختران در رشت

رقص دختران در میدان شهدای رشت /تصاویر

رقص دختران در رشت

رقص دختران در میدان شهدای رشت /تصاویر