زنان در المپیک عشایر قرقیزستان /تصاویر

پرتال اجتماعی واکنش: از روز شنبه رقابت های جهانی 2016 عشایر با حضور 58 کشور جهان در استان «ایسیک-کول» قرقیزستان در رشته هایی چون کشتی، مسابقه با اسب، تیراندازی با کمان و دیگر بازی‌های عشایری جهان در حال برگزاری است. این المپیک در میان کشورهای آسیایی انجام می شود این کشورها شامل قرقیزستان، قزاقستان، روسیه، ترکیه، آذربایجان، ازبکستان، ترکمنستان، مغولستان، تاجیکستان و افغانستان می باشند.حضور زنان دررقابت های این المپیک به بخشی جذاب تبدیل شده است.

زنان در المپیک عشایر قرقیزستان /تصاویر

زنان در المپیک عشایر قرقیزستان

زنان در المپیک

زنان در المپیک

پوشش زنان