زنان نظامی در ارتش روسیه /تصاویر

پرتال اجتماعی واکنش:در آستانه روز جهانی زنان در روسیه اولین دوره مسابقات نظامی زنان ارتش روسیه که در چند بخش مختلف رقابت های خلاقانه، مسابقه فرهنگی انجام می شود.این مسابقات در یکی از پادگان‌های مسکو با انجام تمرینات سخت و طاقت فرسا برگزار شد. در ادامه تصاویر منتشر شده اسپوتنیک از زنان ارتش روسیه را مشاهده می کنید.

زنان نظامی در ارتش روسیه /تصاویر

ارتش روسیه

زنان نظامی در ارتش روسیه /تصاویر

ارتش زنان روسیه

زنان نظامی در ارتش روسیه /تصاویر

نیروهای ارتش روسیه

زنان نظامی در ارتش روسیه /تصاویر

زنان ارتشی در روسیه

زنان نظامی در ارتش روسیه /تصاویر

زنان سلاح به دست روسیه

زنان نظامی در ارتش روسیه /تصاویر

زنان نظامی در روسیه

زنان نظامی در ارتش روسیه /تصاویر