زنی که کدخدا شد /عکس

پرتال اجتماعی واکنش: در سال 1342 زنی 35 ساله بنام گنار یبلوئی از طرف وزارت کشور به عنوان کدخدا منصوب شد.

زنی که کدخدا شد /عکس

عکس اولین زن کدخدا