زیباترین دختران عراق /تصاویر

پرتال اجتماعی واکنش:شرکت کنندگان مسابقه دختر شایسته عراق 17 دسامبر 2015 در میان آثار تاریخی برای تهیه آلبوم عکس گرفتند.نخستین مسابقه دختر شایسته عراق در 4 دهه اخیر، نوزدهم دسامبر در این کشور به منظور افزایش جذابیت های گردشگری، گشایش می یابد.

عکس ها به دستور کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه حذف شد.