سلفی تازه داماد والیبال به همسرش! /عکس

بنا به گفته محمد موسوی در برنامه سینما گلخانه به زودی شهرام محمودی، تازه داماد خانواده والیبال خواهد شد.

سلفی زیر را  این بازیکن در اینستاگرامش منتشر کرد.