سمانه پاکدل در چالش عکس بدون آرایش /عکس

بالاخره یکی از خانم های بازیگر به چالش عجیب لیلا اوتادی با عنوان «عکس بدون آرایش» جواب مثبت داد. سمانه پاکدل برای آنکه اثبات کند واقعاً بدون آرایش است، حوله حمام را در عکس شاهد گرفته بود! 
 

  «سمانه پاکدل» در چالش عکس بدون آرایش!+عکس