شادی مردم کرمان از بارش برف /تصاویر

دخترانی که در زمستان و بارش برف هم ساپورت میپوشند