شهردار سابق تهران در حال بوسیدن دست همسر رئیس جمهور فرانسه /عکس

” نیک پی ” شهردار تهران دست همسر ژیسکاردستن رییس جمهور فرانسه را می بوسد.

عکس/ شهردار سابق تهران در حال بوسیدن دست همسر رئیس جمهور فرانسه