طبل زدن یک خانم در روز عاشورا /عکس

ظهر عاشورا، خیابان دکتر حسابی شهر اراک، طبل زدن یک دختر در دسته عزاداری حسینی