طرح نقاشی دو بسیجی از محمد رضا نقدی /عکس

پرتال واکنش:طرح نقاشی محمد رضا نقدر رییس سابق سازمان بسیج توسط بسیجیان