علی پروین و دختر بازیگرش /عکس

چندی قبل بود که خبر بازیگر شدن لادن پروین، یکی از دختران علی پروین مطرح شد و به واقعیت هم پیوست. دختر سلطان پرسپولیس که از جمله دانش آموختگان در کارگاه آزاد بازیگری مسعود کیمیایی است، در فیلم «متروپل» اثر همین کارگردان شرکت کرد.
 به گزارش «تیک»، علی پروین هم اتفاقا در پشت صحنه این کار حاضر شد و با کیمیایی کلی حال و احوال کرد. پروین به کیمیایی که سابقه رفاقت شان به دهه پنجاه برمی گردد، هنگام ترک صحنه فیلمبرداری گفت: «فکر کنم بازیگری از فوتبالیست شدن سخت تر باشد.»