عکسی دردناک از یک کرگدن /عکس

 اینستاگرام شبکه نشنال جئوگرافیک تصویری از یک کرگدن که شاخ آن توسط انسان های سودجو بریده شده را به اشتراک گذاشته است.

عکسی دردناک از یک کرگدن+تصویر