عکس آیت‌الله هاشمی در حال تیراندازی

پرتال اجتماعی واکنش: آیت‌الله هاشمی در دوران دفاع مقدس اسلحه کلت به دست گرفته است.

.

عکس آیت‌الله هاشمی در حال تیراندازی

عکس جدید آیت‌الله هاشمی