عکس برزو ارجمنداز مزار پدرش /عکس

بروز ارجمند با انتشار عکس زیر در صفحه شخصی اش در اینستاگرام نوشت: دوستان، همراهان سپاس از همراهیتون، سپاس از بودنتون، سپاس از محبت بی دریغ تون، سپاس از پیام ها، نوشته ها، گل ها و…امیدوارم که بتونم تو شادی هاتون جبران کنم. یا علی.