فرهاد مجیدی در حال نماز خواندن /عکس

اخیرا عکس هایی متعددی از نماز خواندن فرهاد مجیدی کاپیتان سابق و محبوب استقلالی ها در یک پیج شبکه اجتماعی منتشر شده است که باعث شده بسیاری از کاربران با نظرات خود وی را به استهزاء بگیرند و وی را فردی متظاهر معرفی کنند این در حالی است که این عکس ها بدون اطلاع مجیدی از وی گرفته شده است.مجیدی بازیکن معتقدی است و هرگز برای ظاهر سازی اقدام به پخش کردن عمدی اینگونه عکس ها نمی کند و برای محبوبیت نیازی به ظاهر سازی ندارد.