قاچاق میمون برای قصابی‌ها /عکس

پلیس چین فردی را در جاده های جنگلی جنوب چین دستگیر کرد که قصد داشت تعداد۴۷ قلاده میمون را از جنگل خارج کنند. قاچاقچیان میمون قصد خود را از شکار این حیوان،نیاز قصابی ها برای فروش گوشت میمون اعلام کردند.