لباس عجیب سفیر کامبوج در دیدار با روحانی /عکس

پرتال اجتماعی واکنش: حسن روحانی دیروز با پیچخون پانها سفیر آکرودیته کامبوج دیدار کرد.از حواشی این دیدار لباس محلی سفیر کامبوج بود.

.

لباس عجیب سفیر کامبوج در دیدار با روحانی /عکس

لباس محلی سفیر کامبوج