محمدرضا عارف و همسرش در جشنواره فیلم فجر /تصاویر

پرتال اجتماعی واکنش: از حواشی سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر حضور دکتر محمدرضا عارف و همسرش در سالن برج میلاد بود.
•••

محمدرضا عارف و همسرش در جشنواره فیلم فجر /تصاویر

تصاویر محمدرضا عارف و همسرش در جشنواره فیلم فجر

محمدرضا عارف و همسرش در جشنواره فیلم فجر /تصاویر

تصاویر محمدرضا عارف و همسرش در جشنواره فیلم فجر

  محمدرضا عارف و همسرش در جشنواره فیلم فجر /تصاویر