مطلب ویژه و اختصاصی سایت واکنش(1)

ﺍﮔﺮ ﻗﻄﺮﻩ ﺍﯼ ﺁﺏ ﺩﺭﻭﻥ ﺩﺭﯾﺎﭼﻪ ﺍﯼ ﺑﯿﻔﺘﺪ، ﻫﯿﭻ ﺍﺛﺮﯼ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﻤﯽ
ﻣﺎﻧﺪ …
ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﻄﺮﻩ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺑﺮﮔﯽ ﺍﻓﺘﺪ، ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺩﺭﺧﺸﯿﺪ …
ﭘﺲ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﺭﺧﺸﻴﺪ ….
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻔﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪﻩ ﺍﯾﻢ، ﺭﻗﻢ ﻧﻤﻴﺨﻮﺭﺩ، ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﻪ ﻗﺪﻡ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ….
ﺍﻫﺪﺍﻓﺘﺎﻥ ﺯﯾﺒﺎ

5558467d99678sgx

چندين سال متوالي در مسابقات رالي در دنيا اول شد.
وقتي رمز موفقيتش را پرسيدند، در جواب گفت:
تنها رمز موفقيت من اين است كه زماني كه ديگران ترمز مي گيرند، من گاز مي دهم
مايكل شوماخر
………………………
(مطالعه کن وقتی که دیگران در خوابند)
(تصمیم بگیر وقتی که دیگران مرددند)
(خود را آماده کن وقتی که دیگران درخیال پردازیند)
(شروع کن وقتی که دیگران در حال تعللند)
(کار کن وقتی که دیگران در حال آرزو کردند)
(صرفه جویی کن وقتی که دیگران در حال تلف کردند)
(گوش کن وقتی که دیگران در حال صحبت کردند)
(لبخند بزن وقتی که دیگران خشمگیند)
(پافشاری کن وقتی که دیگران در حال رها کردند

55586fad29dffoce

خدا زیباست
لبخند بزن
زندگی زیباست
لبخند بزن
ماه ،زمین ،آسمان
دریا، نور، درخت، زیبااند
لبخند بزن… همه جا زیباست
خدا ، زندگی …
زیباست …زیباست

55584e4251007jnc

صبحتون بخیر

8949512-4614-l

اوج انسانیت یک فرد

653434

السلام علیک یا علی بن موسی الرضا

8277498-7501-l

ذرت مکزیکی ☺

8397926-9758-l

*:P tongue

8610214-3039-l

*&lt:-P party

8786196-6741-l

آه ای صبور قافله ی غم سفر بخیر/ راوی روضه های محرم سفربخیر/ یکسال ونیم غربت و دلتنگی وفراق/ یکسال ونیم گریه ی نم نم سفربخیر/ بغض غریب خاطره های کبودِشام/ امن یجیب کوچه ی ماتم سفربخیر/ روی کبود ونیلی وآشفته ی فراق/ موی سپید و خاکی و درهم سفربخیر/

8786718-7972-l

*;;) batting eyelashes

8949342-8273-l

ارامگاه شیخ زاهد گیلانی … لاهیجان عروس گیلان

8949686-3424-l

شنیدی که میگن :اونی که گریه میکنه یه درد داره اما اونی که میخنده هزارتا!! من میگم :اونی که میخنده هزارتا درد داره ولی اونی که گریه میکنه ب هزارتا از درداش خندیده اما جلو یکیشون بدجور کم آورده^ ~^

8951314-8081-l

تقدیم به شما*&lt:-P party

9003804-4258-l

*;;) batting eyelashes

9004316-3939-l

آنان که کهن شدند و آنان که نوند هریک به مراد خویش لختی بدوند این کهنه جهان به کس نماند جاوید رفتند و رویم و دیگر آیند و روند..

9007432-4094-l

*;;) batting eyelashes

9046258-2174-l

انسانیت *;;) batting eyelashes

95634222041448218865

اوج انسانیت در تکریم از مادر

resized_304176_723

ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺷﯿﻤﯽ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﯾﻪ ﺳﻮﺍﻝ ﺑﻮﺩ :

ﺁﯾﺎ ﻣﯽﺩﺍﻧﯿﺪ ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻧﻮﺷﺘﻢ ﺑﻠﻪ ﻣﯽﺩﺍﻧﻢ !…

.

.

بی انصاف ﻧﻤﺮﻩ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺑﻬﻢ |:

.

.

.

.

ﺣﺎﻻ ﺍﯾﻦ ﻫﯿﭻ !…

ﺳﻮﺍﻝ ﺑﻌﺪﯼ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﮔﺮ ﭼﻮﺏ ﺩﺍﺧﻞ ﺩﺭﯾﺎ ﺑﯿﻔﺘﺪ ﭼﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺭﺥ ﻣﯿﺪﻫﺪ؟

ﻣﻨﻢ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﺧﯿﺲ ﻣﯿﺸﻮﺩ

ﺑﻪ ﺍﯾﻨﻢ ﻧﻤﺮﻩ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ

ﻋﻘﺪﻩ ﺍی

++++++++++++++++++++++++++++++

روزی مردی به سمت حکیم رفت…

.

.

.

.

.

.

.

.

دید حکیم شلوغه انداخت از همت رفت

اختصاصی واکنش