مطلب ویژه و اختصاصی سایت واکنش(3)

آب جوشی که سیب زمینی را نرم می‌کند،
همان آب جوشی است که تخم مرغ را سفت می کند.
مهم نیست چه شرایطی پیرامون ماست،
مهم این است درون خود چه داریم…!!!
باید بدانیم تنها فرمول خوشحالی این است:
“قدر داشته‌ها را بدانیم و از آنها لذت ببریم”،
خوشبختی یعنی “رضایت
مهم نیست چه داشته باشیم یا چقدر،
مهم این است که از همانی که داریم راضی باشیم …
آنوقت …
”خوشبختیم”
555abbd2ef275fbc
چه ماهی های خوشگل و خوشرنگی
7641161-1125-l
تقدیم به شما
7671082-7103-l
بچه و مامان فیل
7674609-4837-l
بدون شرح
7702109-7244-l
اوخی.نازیییییییییی
7703201-7051-l
7831897-8537-l
7837899-2654-l
خوشا به غیرت کسانی که مردگانشون رو فراموش نمیکنن
7899742-7659-l
بههههههههههه.من بلال میخواممممممممممممم
8086824-2941-l
++++++++++++++++++++++++++++++++
رفتم شلوار جین بخرم، اولی رو پرو کردم یه کم تنگ بود.
فروشنده گفت: یه دوبار بپوشی جا باز میکنه!
دومی رو پوشیدم یه کم گشاد بود. فروشنده گفت:
چیزی نیست یه دو بار آب بخوره تنگ میشه
لامصبا شلوارم هوشمند کردن!
++++++++++++++++++++++++++++++
بهترین قسمت رفتن به کوهنوردی در صبح
اون لحظه ایه که …..
بیدار میشی و میبینی خواب موندی …
+++++++++++++++++++++++++++++++++++