میر سعید معروف و اتومبیل لوکس ۵۰۰ میلیونیش /عکس

کاپیتان و پاسور چیره دست تیم ملی که به زنیت کازان پیوست از زمان عضویت خود در باشگاه داماش به اتوموبیل خود وفادار است. کاپیتان معروف یک لندکروز مشکی دارد.
معروف و اتومبیل لوکسش!/ عکس