ناهار ویژه عباس آخوندی در واگن قطار /عکس

پرتال اجتماعی واکنش: بهره برداری از ناوگان مسافری جدید با حضور  عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و همچنین بازدید ایشان از جایگاه جدید سوخت گیری واگن های قطار در ایستگاه راه آهن.

ناهار ویژه عباس آخوندی در واگن قطار /عکس

عباس آخوندی در واگن قطار