همسر حمید معصومی‌نژاد مترجم روحانی در ایتالیا شد /تصاویر

پرتال اجتماعی واکنش: در جریان سفر حسن روحانی به ایتالیا همسر حمید معصومی نژاد ترجمه زبان ایتالیایی به ایرانی را برای رییس جمهور به عهده گرفت.

•••

همسر حمید معصومی‌نژاد مترجم روحانی در ایتالیا شد /تصاویر

همسر معصومی‌نژاد مترجم روحانی

همسر حمید معصومی‌نژاد مترجم روحانی در ایتالیا شد /تصاویر