پوشش عجیب دختری در عربستان /عکس

پرتال اجتماعی واکنش: ظاهرا دولتمردان سعودیبه این نتیجه رسیده‌اند که بهتر است چهره‌ای دموکراتیک عربستان را به نمایش بگذارند. در زیر عکسی از یک زن عرب را میبینیم که حجابش نسبت به قوانین سخت عربستان برای زنان چیز دیگری می گویید!این در حالیست که در عربستان زنان از کمترین حقوق در جامعه بشری برخوردار هستند.انها حتی حق ندارند در پیشتر مکانها روپوش را از صورت خود بردارند.

پوشش عجیب دختری در عربستان /عکس