پیرترین هوادار پرسپولیس در ورزشگاه /عکس

پرتال اجتماعی واکنش: پیرترین هوادار در بازی  پرسپولیس و تیم راه آهن.که با نتیجه دو بر صفر به نفع پرسپولیس پایان یافت.

.

پیرترین هوادار پرسپولیس در ورزشگاه /عکس