کاندیداتوری دختر تهرانی در مجلس حاشیه‌ساز شد /تصاویر

پرتال اجتماعی واکنش: ثبت‌ نام انتخابات دهمین دوره مجلس در سراسر کشور انجام می‌شودو تا 4 دی ادامه دارد.در این بین ظاهر یکی از شرکت کنندگان زن برای کاندیداتوری مجلس حاشیه هایی را بوجود آورد.
.

کاندیداتوری دختر تهرانی در مجلس حاشیه‌ساز شد /تصاویر

کاندیداتوری دختر تهرانی در مجلس

کاندیداتوری دختر تهرانی در مجلس حاشیه‌ساز شد /تصاویر