کباب پزی استاد شجریان /عکس

شاید برایتان جالب باشد عکسی از استاد «محمدرضا شجریان» به همراه «سعید فرج پوری» را ببیند که در حاشیه کنسرت های اروپایی، در حال کباب پزی دیده می شوند! (شهر ویسبادن آلمان)

   کباب پزی استاد شجریان