جنایت جدید و هولناک داعش در افغانستان /عکس

گردن زدن یک شهروند افغان به دست نیروهای داعش در افغانستان