دختری لنگ بر تن در تهران /عکس

این عکس گرفته شد برای  خنده و همچنین اوضاع و احوال تهران را نشان می دهد.

عکس-دختر-ایرانی-با-لباس-عجیب-۱