عکسی تکان دهنده که عموپورنگ منتشر کرد

عکسی تکان دهنده که عموپورنگ منتشر کرد

عکسی تکان دهنده که عموپورنگ منتشر کرد

 

 

عمو پورنگ با انتشار  این عکس  نوشت:

” برای او پدر فقط تصویری است در یک قاب ”
این عکس رو تنها کسانی میتونن بفهمن که جای خالی پدر رو احساس میکنن… خدایا شکرت..