عکس جذاب نورا در آغوش علی دایی

علی دایی که پس از برکناری از سرمربیگری پرسپولیس، بیشتر فرصت کرده تا در کنار خانواده اش باشد به تازگی عکسی از خود و دخترش نورا منتشر کرده است

علی دایی که پس از برکناری از سرمربیگری پرسپولیس، بیشتر فرصت کرده تا در کنار خانواده اش باشد به تازگی عکسی از خود ودخترش نورا منتشر کرده است:
۱