لیونل مسی در لباس کونگ فو /عکس

لیونل مسی ، ستاره آرژانتینی بارسلونا در تبلیغ جدید هواپیمایی قطر لباس کونگ فو به تن کرده است. مسی و دیگر ستارگان بارسا در این تبلیغات لباس خاصی را پوشیده اند.

 لیونل مسی در لباس کونگ فو

وب سایت نود