مدافع استقلال مدیر رستوران جدید قلعه نویی! /تصاویر

در تمرین روز گذشته استقلال و هنگام دعوت بازیکنان به مراسم افتتاحیه رستوران امیر قلعه نویی، کافی بود تا حنیف سر شوخی را با سرمربی تیم شان باز کند و به شوخی به او بگوید که اگر مدیر نیاز دارد، وی در اوقات بیکاری اش، مدیریت رستوران قلعه نویی را هم انجام بدهد!

مدافع استقلال در تمرین استقلال شغل جدید خودش را عنوان کرده است!

 حنیف عمران زاده اکثر اوقات و در تمرینات تیم، بمب روحیه و انرژی است و سعی می کند از هر چیزی سوژه خنده ای درست کند و به این واسطه جو شادی بر تمرین حاکم کند.

ZZZZZZZZZZZZZZZZZ

در تمرین روز گذشته استقلال و هنگام دعوت بازیکنان به مراسم افتتاحیه رستوران امیرقلعه نویی، کافی بود تا حنیف سر شوخی را با سرمربی تیم شان باز کند و به شوخی به او بگوید که اگر مدیر نیاز دارد، وی در اوقات بیکاری اش، مدیریت رستوران قلعه نویی را هم انجام بدهد!