کارت پستال عید غدیر خم

پرتال اجتماعی واکنش:اي مردمان! علي را برتر بدانيد، که او برترين انسان از زن و مرد بعد از من است … هرکه با او بستيزد و بر ولايتش گردن ننهد نفرين و خشم من بر او باد. (خطبه ي غديريه)

کارت پستال ویژه عید غدیر,کارت تبریک عید سعید غدیر

عید غدیر خم

کارت تبریک عید غدیر خم,کارت تبریک ویژه عید غدیر

کارت تبریک ویژه عید غدیر, تصاویر عید غدیر

کارت پستال عید غدیر,کارت پستال ویژه عید غدیر

عید غدیر خم

کارت تبریک عید سعید غدیر, کارت پستال اینترنتی

کارت تبریک ویژه عید غدیر, تصاویر عید غدیر

کارت تبریک عید غدیر خم

کارت پستال ویژه عید غدیر, کارت تبریک عید غدیر خم

کارت پستال ویژه عید غدیر

تصاویر عید غدیر, کارت پستال عید سعید غدیر

کارت پستال عید غدیر خم, کارت تبریک عید سعید غدیر

کارت پستال عید غدیر

تصاویر عید غدیر خم,کارت پستال عید غدیر

کارت تبریک عید غدیر خم

کارت تبریک عید غدیر خم,کارت تبریک ویژه عید غدیر

کارت پستال عید غدیر,کارت پستال ویژه عید غدیر

کارت پستال ویژه عید غدیر خم

کارت اینترنتی, تصاویر عید غدیر خم

کارت تبریک عید سعید غدیر, کارت پستال اینترنتی

کارت عید غدیر خم

کارت اینترنتی, تصاویر عید غدیر خم