یادگاری فرهاد مجیدی با مهمانداران هواپیما /عکس

فرهاد مجیدی که هر چند روز یک بار عکس خود را در اینستاگرام منتشر می کند، این بار عکسی با چند هوادار استقلال منتشر کرده که با دست خود عدد ۴ را نشان می دهند. این تصویر در هواپیمایی ماهان گرفته شده است.
یادگاری فرهاد مجیدی با مهمانداران هواپیما (عکس)