۲عکس دسته جمعی از نرگس محمدی وبازیگران زن در مهمانی

ظهر  سه شنبه ، لیندا کیانی و آزاده زارعی در منزل نرگس محمدی  ، قورمه سبزی دستپخت مادر نرگس محمدی را نوش جان کردند و این عکسهای دسته جمعی و بعضاَ سلفی رو برای ما به یادگار گرفتند

نرگس محمدی دو عکس زیر از مهمانی ناهار در منزلشان  را در اینستاگرامش منتشر کرد .

 2عکس دسته جمعی از نرگس محمدی وبازیگران زن در مهمانی