آتش بازی دختران تهرانی در چهارشنبه سوری /تصاویر

پرتال اجتماعی واکنش:امسال هم همچون سال های گذشته شاهد برنامه های متفاوت در آخرین سه شنبه سال بودیم که با توجه به سنت های دیرینه‌ی ما ایرانیان روشن کردن آتش و پریدن از روی آن دارای سابقه طولانی و تاریخی است.در سال های اخیر با به وجود آمدن وسایل منفجره که باعث تولید صداهای هولناک شده این جشن باستانی و تاریخی مارا به فضایی رعب آور تبدیل کرده.

ترقه بازی

ترقه بازی دختران تهرانی

چهارشنبه سوری

دختران تهرانی در چهارشنبه سوری

بالون

آتش بازی دختران

آتش بازی