آمادگی جسمانی احمدرضا عابدزاده /تصاویر

پرتال اجتماعی واکنش:احمدرضا عابدزاده در تمرین تیم ستارگان ایران حضور یافت.احمدرضا عابدزاده به عنوان نخستین بازیکن تیم ستارگان ایران در ورزشگاه دستگردی حاضر شد. او در این تمرین بار دیگر آمادگی بدنی‌اش را نشان داد.

آمادگی جسمانی احمدرضا عابدزاده /تصاویر

آمادگی بدنی فوق‌العاده عابدزاده

آمادگی جسمانی احمدرضا عابدزاده /تصاویر

عکس آمادگی بدنی فوق‌العاده عابدزاده

آمادگی جسمانی احمدرضا عابدزاده /تصاویر

آمادگی بدنی عابدزاده