احمدرضا عابدزاده در کنار درخت کریسمس /عکس

پرتال اجتماعی واکنش: تصویری از احمدرضا عابدزاده، یکی از قربانیانِ تهاجم فرهنگی غرب و زندگی بورژوازی!

724019_973