احمد رضا عابدزاده در کنار پسرش /عکس

پرتال اجتماعی واکنش: یعنی تمرین هایی که احمد رضا عابدزاده برای پسرش در نظر میگیرد و رویش اجرا میکند، با روش های اعتراف گیریِ زندان گوانتانامو برابری میکند!

704371_789