اعدام دردناک به دست فیل /عکس

پرتال اجتماعی واکنش:این نوع اعدام یکی از سخترین اعدام ها در جنوب و جنوب شرقی آسیا و هند بوده است

عکس/ اعدام توسط فیل