افتتاح بهشت زهرا در تهران /عکس

پرتال اجتماعی واکنش:افتتاح بهشت زهرا(س) تهران در تاریخ 25 تیر 1349.

افتتاح بهشت زهرا در تهران /عکس