افتتاح پل ۳متری با حضور مسئولین در اندیمشک /تصاویر

پرتال اجتماعی واکنش:مراسم افتتاح یک پل بسیار کوچک با حضور مسئولین محلی

افتتاح پل ۳متری با حضور مسئولین در اندیمشک /تصاویر

افتتاح پل ۳متری با حضور مسئولین در اندیمشک /تصاویر