اقدام احمقانه یک راننده در خیابان /عکس

پرتال خبری واکنشحضور خطرناک این پراید و بارش در خیابان توجه شهروندان را به خود جلب کرده است.

عکس/ پراید خطرناک در خیابان شلوغ